MODIFICACIÓ DE CONDUCTES

Molts gossos tenen problemes que no els deixen tenir un comportament normal. Quan un gos no ha estat educat o sociabilitzat correctament pot arribar a desenvolupar conductes destructives o fòbies que acaben en pors, ansietat o agressivitat. És molt important identificar l’origen d’aquest mal comportament per tal de trobar la millor solució. Només el millor diagnòstic et donarà el tractament més adient i et possibilitarà arribar a resultats molt esperançadors.

És molt important deixar-se aconsellar per l’educador i aplicar els mètodes correctes adaptats a les particularitats de cada gos. El nostre educador t’ensenyarà com reeducar al teu gos per a què t’obeeixi, canviï pautes de comportament i aprengui a viure relaxat i feliç.